Chính sách bảo hành

Tâm Việt Trà có chính sách bảo hành riêng cho từng sản phẩm.Các thông tin bảo hành được quy định cụ thể trên mỗi nhãn hiệu hàng hóa đăng tải trên website tamviettra.com. Đối với các mặt hàng thực phẩm, đồ uống. Tiệm cam kết đảm bảo về chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn thực phẩm như.: thành phần, thời hạn sử dụng.. in trên bao bì).