Trà Đường Nâu Bát Vị Tâm Việt

280,000

Tên sản phẩm: Trà Đường Nâu Bát Vị
Thành phần: Táo đỏ, Long nhãn, Kỷ tử, Đường nâu, Gừng, Nụ hồng, Nho khô, Dâu tằm.
Phân loại: 15 gói, 30 gói
Dạng bào chế: Sấy lạnh
Thương Hiệu: Tâm Việt Trà