Trà Giảo Cổ Lam Tâm Việt

280,000

Tên sản phẩm: Trà Giảo Cổ Lam
Thành phần: 100% Giảo Cổ Lam
Phân loại: 15 gói, 30 gói
Dạng bào chế: Sấy lạnh
Thương Hiệu: Tâm Việt Trà